Het Programma Schoolmaaltijden


Goed eten = beter leren.

Elk kind verdient het om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom is het fijn dat het Programma Schoolmaaltijden ook in 2024 doorgaat. 

Wat is het doel? 

Het doel is dat leerlingen alle energie hebben om de lessen te volgen. Een goed gevulde buik is daarvoor een voorwaarde. Door het Programma Schoolmaaltijden hoeven leerlingen niet zonder eten in de klas te zitten. 

Wie organiseert het Programma Schoolmaaltijden? 

Het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis organiseren dit programma. Dit doen we samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).   

Op de Mariaschool bieden we drie keer per week lunch aan voor alle leerlingen: maandag, dinsdag en woensdag.