De Mariaschool


Een school waar de leerlingen zich thuis voelen!

Een school in hartje Zandvoort:
Wij zijn gehuisvest in "De Blauwe Tram", gebouwd in 2011 midden in het centrum van Zandvoort. Samen met Basisschool Hannie Schaft, kindercentrum Ducky Duck en Bibliotheek Duinrand maken we dagelijks gebruik van dit prachtige gebouw.
 
In combinatie met
de peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang van Ducky Duck en goede tussenschoolse opvang bieden wij een flexibel pakket van opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Onze school valt onder stichting Jong Leren, Jong Leren bestaat uit 22 prettige confessionele basisscholen waar ouders hun kinderen graag naar toe brengen en waar je graag werkt als leerkracht, omdat we: samen leren, elkaar ruimte geven en uitdagen. Iedere school geeft hier op een eigen, unieke manier vorm aan, zodat leerlingen, ouders en medewerkers hier de vruchten van plukken

De Mariaschool is een katholieke school voor basisonderwijs, die voor iedereen open staat.
Als school zien wij het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. Onze kernwaarden: Wij geven ruimte, wij dagen uit en wij leren samen. Hierbij spelen normen en waarden, veiligheid, zelfstandigheid, respect en vertrouwen een grote rol. Wij werken met moderne lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van onderwijs.


Wilt u meer weten? Lees dan onze schoolgids of maak een afspraak, u bent van harte welkom!