De MariaschoolEen school waar de leerlingen zich thuis voelen!
Een school in hartje Zandvoort:
Wij zijn gehuisvest in "De Blauwe Tram", gebouwd in 2011 midden in het centrum van Zandvoort. Samen met Basisschool Hannie Schaft, kindercentrum Ducky Duck en Bibliotheek Duinrand vormt de Mariaschool een brede school. 
In combinatie met de peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang van Ducky Duck en goede tussenschoolse opvang bieden wij een flexibel pakket van opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

De Mariaschool is een katholieke school voor basisonderwijs, die voor iedereen open staat.
Als school zien wij het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. Onze kernwaarden: Wij geven ruimte, wijdagen uit en wij leren samen. Hierbij spelen normen en waarden, veiligheid, zelfstandigheid, respect en vertrouwen een grote rol. Wij werken met moderne lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van onderwijs.

Wat maakt de Mariaschool bijzonder?


Wilt u meer weten? Lees dan onze schoolgids of maak een afspraak, u bent van harte welkom!  

Marion Vane,
directeur