MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het team van de school. Tevens heeft deze instemmingsrecht op onder andere de onderwijskundige doelen van de school. Ook heeft de MR een adviserende rol naar de directeur.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Tessa Meijer (moeder van Jessie groep 4) en Rentia Visser (moeder van Elin uit groep 7 & Casper uit groep 6).
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Claudia Borstel (leerkracht groep 1-2) en Charlotte van der Lans (leerkracht groep 1-2) .


Voor vragen kunt u contact opnemen met de MR via het volgende e-mailadres : mr.maria@jl.nu

De MR correspondeert ook regelmatig met u via het betreffende tabblad in de Parro-app.
 
Vergaderdata voor schooljaar 2022-2023:

Maandag 28 november 
Maandag 13 februari 
Maandag 17 april 
Maandag 19 juni 
 


De vergadering van de MR zijn openbaar.

Heeft u een punt in te brengen, of wilt u aanwezig zijn ?

U kunt dan een mail sturen naar mr.maria@jl.nu en naar Charlotte.vanderlans@jl.nu

Reglement Medezeggenschapsraad Mariaschool.