Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het team van de school. Tevens heeft deze instemmingsrecht op onder andere de onderwijskundige doelen van de school. Ook heeft de MR een adviserende rol naar de directeur.

De oudergeleding van de MR bestaat Rentia Visser en Frank Tichelaar.
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Claudia Borstel en Carlijne Derks.


Voor vragen kunt u contact opnemen met de MR via het volgende e-mailadres : mr.maria@jl.nu

De MR correspondeert ook regelmatig met u via het betreffende tabblad in de Parro-app.
 
Vergaderdata voor schooljaar 2023-2024:


De vergadering van de MR zijn openbaar.


Heeft u een punt in te brengen, of wilt u aanwezig zijn ?

U kunt dan een mail sturen naar
mr.maria@jl.nu .

Reglement Medezeggenschapsraad Mariaschool.