MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het team van de school. Tevens heeft deze instemmingsrecht op onder andere de onderwijskundige doelen van de school. Ook heeft de MR een adviserende rol naar de directeur.

De oudergeleding van de MR bestaat uit Eva de Groot (moeder van Lisa uit groep 5 & Matthijs uit groep 8) en Rentia Visser (moeder van Elin uit groep 5 & Casper uit groep 4).
De personeelsgeleding van de MR bestaat uit Ingrid Leeuwe (leerkracht groep 2-3) en Charlotte van der Lans (leerkracht groep 5-6) .


Voor vragen kunt u contact opnemen met de MR via het volgende e-mailadres : mr.maria@jl.nu

De MR correspondeert ook regelmatig met u via het betreffende tabblad in de Parro-app.
 
Vergaderdata voor schooljaar 2020-2021:

17-09-2020

03-11-2020

14-01-2021

11-03-2021

20-05-2021

24-06-2021


De vergadering van de MR zijn openbaar.

Heeft u een punt in te brengen, of wilt u aanwezig zijn ?
U kunt digitaal aansluiten (vanwege corona).
U kunt dan een mail sturen naar mr.maria@jl.nu en naar Charlotte.vanderlans@jl.nu

Reglement Medezeggenschapsraad Mariaschool.