Ziekmelding en verzuim
Leerplicht en schoolbezoek
Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directie. 


Ziekmelden

Is uw kind ziek of kan het om een andere reden niet naar school komen? Dat kan gebeuren, u kunt dit telefonisch melden 023 5714258. Bij veelvuldig te laat komen zonder opgaaf van reden of bij veelvuldige ziekmeldingen is de school verplicht melding te maken bij de leerplichtambtenaar.
 

Te laat

Leerlingen die te laat komen, gaan zo rustig mogelijk het lokaal binnen en storen de groep niet. Volgens afspraak met de leerplichtambtenaar registreren wij zorgvuldig welke kinderen te laat komen en hoe vaak zij te laat komen.  Indien een leerling structureel te laat komt wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. 
 

Leerplichtambtenaar

Meer informatie over de leerplicht en de leerplichtambtenaar in Zandvoort leest u hier.