Het school ondersteuningsprofiel 2022-2026


In het schoolondersteuningsprofiel leggen wij vast hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is.  Je vindt informatie over:

Schoolondersteuningsprofiel Mariaschool