Leerlingenraad


De leerlingenraad wordt gekozen uit de groepen 5 t/m 8.

In oktober/november zijn de verkiezingen.
De leerlingenraad praat mee over de invulling van feesten en vieringen.

De raad kiest o.a. welke onderwerpen bij de ateliers worden aangeboden, hoe uitstapjes geregeld kunnen worden etc.

Zij krijgen een budget om te besteden aan de aanschaf van buitenspeelmateriaal en bestellen dit vervolgens zelf.

De directie is de voorzitter van de leerlingenraad.