Zorg en begeleiding


Zorg en begeleiding
De leerlingenzorg is in handen van onze intern begeleider.  Onze intern begeleider is Aaf Netelenbos.
Een intern begeleider ondersteunt leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen of -uitdagingen en biedt hulp bij het handelen in de klas. Zorgonderwerpen worden bij voorkeur besproken door ouders, leerkracht en kind. De intern begeleider vraagt eventuele onderzoeken aan, doet observaties en bewaakt de zorgafspraken op school.

U kunt contact opnemen met:
aaf.netelenbos@jl.nu