Zorg en begeleiding


Zorg en begeleiding
De leerlingenzorg is in handen van onze intern begeleider. Een intern begeleider ondersteunt leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen of -uitdagingen en biedt hulp bij het handelen in de klas. Zorgonderwerpen worden bij voorkeur besproken door ouders, leerkracht en kind. De intern begeleider vraagt eventuele onderzoeken aan, doet observaties en bewaakt de zorgafspraken op school.
 

Dyslexie


Dyslexie komt voor bij ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen in Nederland.

Bij een vermoeden van dyslexie wordt u in een vroeg stadium geïnformeerd door de leerkracht en de intern begeleider. Een leerling met ernstige lees- en / of spellingproblemen krijgt extra hulp en een eigen aanpak. 
Wij hebben deze aanpak beschreven in ons protocol dyslexie (voor meer informatie vraag de intern begeleider op school).

Vaststellen van dyslexie:

Het vaststellen van dyslexie kan pas na driemaal onvoldoende (V) scoren op de toetsen lezen en/of spelling van het CITO-leerlingvolgsysteem:

Meetmomenten:

 1. Midden groep 3
 2. Eind groep 3
 3. Midden groep 4
 4. Eind groep 4
 5. Midden groep 5
 6. Eind groep 5
 7. Midden groep 6
 8. Eind groep 6
 9. Midden groep 7
 10. Eind groep 7
 11. Midden groep 8


Het vroegste moment van aanvragen van een dyslexie onderzoek is dus februari groep 4.

Om de vergoeding door de zorgverzekeraar zeker te stellen is het belangrijk dat de stappen van het landelijke dyslexie protocol precies in acht worden genomen:

Kijk voor uitgebreide informatie over dyslexie op: 
Dyslexie Centraal.

Zorgverzekering:

Dyslexie-onderzoeken worden bij ernstige dyslexie (3x V-score) vergoed door uw zorgverzekering.  
Bij vaststelling van ernstige dyslexie wordt ook de behandeling vergoed door de zorgverzekering. 

Behandeling:

Op de Mariaschool wordt de behandeling aangeboden door het Dyslexie Collectief, in ons eigen gebouw. De kinderen worden onder schooltijd door de dyslexiespecialist opgehaald.  
U bent vrij in uw keuze van behandelinstituut.  

Intowords    

De kinderen met dyslexie mogen hun werk maken met behulp van Intowords. Dit programma leest de teksten voor.

Taalblobs  

Om extra efficient de spelling te oefenen werken de kinderen met dyslexie een paar keer per week met het programma Taalblobs.

Voor Intowords en Taalbolbs hebben wij extra chromebooks kunnen aanschaffen.