Het team van de Mariaschool heeft voor schooljaar 2023-2024 bovenstaande jaardoelen geformuleerd. Wij volgen scholing op een aantal onderdelen, en hebben werkgroepen om lopende, levende doelen te borgen. 
Mariaschool, de school waar kinderen én leerkrachten groeien!
Lees meer: