Het team van leerkrachten heeft voor schooljaar 22-23 bovenstaande jaardoelen geformuleerd.
Wij volgen scholing op een aantal onderdelen en hebben werkgroepen voor andere.
Via de parro-app houden wij de ouders op de hoogte van de voortgang van deze beleidsvoornemens.
Mariaschool, de school waar kinderen én leerkrachten groeien!

 

Leerkrachtvaardigheden:

Eenheid in instructie:

Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele technieken.

Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de sterke, gemiddelde als risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is het controleren van het begrip tijdens de verschillende lesonderdelen zodat de leerlingen zelfstandig de leerstof kunnen verwerken.

Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen:

· Activeren van voorkennis
Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, maar waarvoor de benodigde kennis reeds bij hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan worden gebouwd.

· Lesdoel
Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit op het bord te schrijven en samen te lezen of bespreken. De oefenstof van de zelfstandige verwerking sluit aan bij het lesdoel.

· Onderwijzen van het concept
De begrippen van het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd.

· Onderwijzen in vaardigheid
De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.

· Belang van de les
Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen.

· Begeleide inoefening
De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en correct uitvoeren.

· Lesafsluiting
De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn.

· Zelfstandige verwerking
De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden.

· Verlengde instructie
De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een verlengde instructie met de leerkracht.

De EDI les kan de volgende technieken bevatten:

· Controleren van begrip. Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle leerlingen ook écht tot leren komen.

· Uitleggen

· Lesgeven door te vertellen.

· Voordoen

· Lesgeven door gebruik te maken van voorwerpen.

· Hardop denken. Lesgeven door hardop te denken en de leerlingen zodoende te laten zien hoe een expert het probleem aanpakt. Dit wordt ook wel ‘módellen’ genoemd.