Aanmelding en plaatsing


Als u uw kind wilt aanmelden voor de Mariaschool, kunt u per mail (directie.maria@jl.nu) of telefonisch (023-5714258) een afspraak maken met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We nemen hier meestal een uur de tijd voor.

U krijgt dan de schoolgids en een inschrijfformulier mee. Er is veel belangstelling voor de school, meld uw kind daarom tijdig aan.
Na inschrijven ontvangt u een bevestiging.

Eerste schooldag
Uw kind mag voor zijn of haar vierde verjaardag een aantal dagdelen komen wennen in groep 1. U ontvangt daarvoor een uitnodiging van de groepsleerkracht.

De eerste schooldag is de dag ná de 4de verjaardag, zodat op de 4de verjaardag afscheid genomen kan worden op peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Vooraf reserveren van de Tussenschoolse opvang is niet nodig. U kunt zodra uw kind op school is het inschrijfformulier inleveren bij de leerkacht.

Na een paar weken volgt na schooltijd een kennismakingsgesprek over uw kind met de leerkracht.  Dan krijgt u ook alle relevante informatie m.b.t. de onderbouw. 

In december en vlak voor de zomervakantie worden geen nieuwe kinderen geplaatst. In deze perioden vinden veel extra activiteiten plaats en die zijn niet bevorderlijk voor het in alle rust gewend raken aan de basisschool. 

Overstap van andere basisschool
Kinderen die van een andere basisschool komen, kunnen worden geplaatst mits de groepsgrootte, de onderwijsbehoefte van de groep en de onderwijsbehoefte van de nieuwe leerling, dit toelaat. In alle gevallen wordt contact opgenomen met de intern begeleider van de andere school, waar het betreffende kind vandaan komt. Waar nodig worden extra toetsen afgenomen om tot een wel afgewogen oordeel van wel of geen plaatsing te komen. De toets resultaten en informatie van de school van herkomst worden besproken met de directie, de intern begeleider en de leerkracht van de groep waar het kind in wordt geplaatst.

Een overstap van een andere school binnen de gemeente Zandvoort is alleen mogelijk bij de start van een schooljaar.