Oudervereniging


Bestuursleden OV 

Voorzitter  Bonny Schaap
Penningmeester  Paola Spolders-Limat
Secretaris  Lilian Juffermans
Vice-voorzitter  Danielle Smits-Eldering
Overige leden Angelique van der Vliet
  Joyce van den Bos
  Nina Todorovic
  Nicole Hart
  Suzanne Loos
Contactpersoon Team Astrid Termaat

Opmerkingen, suggesties, vragen e.d. aan de oudervereniging kunt u kwijt via het postvakje van de vereniging dat in de teamkamer staat, door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door een e-mail te sturen naar: ov.maria@jl.nu. Voor meer informatie kunt u het jaarplan van 2016-2017 hier bekijken. 

Vergaderdata 2017/2018

Donderdag 21 september 2017
Donderdag 19 oktober 2017: Algemene Ledenvergadering
Donderdag 16 november 2017
Donderdag 14 december 2017
Donderdag 1 februari 2017
Donderdag 15 maart 2017
Donderdag 19 april 2017
Donderdag 31 mei 2017
Donderdag 12 juli 2017

Notulen

Notulen Algemene Leden Vergadering 24 november 2016

Afsluiting 2015-2016

Als u op deze link klikt, kunt u het jaarverslag van het schooljaar 2015-2016 bekijken.