Oudervereniging


Bij inschrijving van uw kind op de Mariaschool bent u automatisch lid geworden van de oudervereniging.
Deze wordt vertegenwoordigd door een groep actieve ouders die de school helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten tijdens het schooljaar.
Door het organiseren van deze activiteiten willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.
De oudervereniging organiseert met school:
• De kinderboekenweek
• Sinterklaas
• Kerstmis
• Pasen
• Workshops
• Carnaval
• Afscheid groep 8
• Diverse activiteiten rondom het einde van het schooljaar

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is € 30,- voor het schooljaar 2017-2018.
De bijdrage wordt bij voorkeur via automatische incasso geind. 
Klik hier voor het toestemmingsformulier.

Bestuursleden OV 

Voorzitter  Bonny
Vice-voorzitter Danielle
Penningmeester  Paola
Secretaris  Lilian
Overige leden Joyce
  Nina
  Nicole
  Suzanne
Contactpersoon Team Astrid
Laura

Opmerkingen, suggesties, vragen e.d. aan de oudervereniging kunt u kwijt via het postvakje van de vereniging dat in de teamkamer staat, door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door een e-mail te sturen naar: ov.maria@jl.nu.
Voor meer informatie kunt u het jaarplan van 2017-2018 hier bekijken. 

Vergaderdata 2017/2018

Donderdag 21 september 2017
Donderdag 19 oktober 2017: Algemene Ledenvergadering
Donderdag 21 november 2017
Donderdag 14 december 2017
Donderdag 1 februari 2017
Donderdag 15 maart 2017
Donderdag 19 april 2017
Donderdag 31 mei 2017
Donderdag 12 juli 2017

Notulen

Notulen Algemene Leden Vergadering 24 november 2016

Afsluiting 2016-2017
Als u op deze link  klikt, kunt u het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 bekijken.