Oudervereniging


Bij inschrijving van uw kind op de Mariaschool bent u automatisch lid geworden van de oudervereniging.
Deze wordt vertegenwoordigd door een groep actieve ouders die de school helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten tijdens het schooljaar.
Door het organiseren van deze activiteiten willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.
De oudervereniging organiseert met school:
• De kinderboekenweek
• Sinterklaas
• Kerstmis
• Pasen
• Workshops
• Carnaval
• Afscheid groep 8
• Diverse activiteiten rondom het einde van het schooljaar

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is € 22,50 voor het schooljaar 2019-2020.
U krijgt in november via de Parro een linkje met een betaalverzoek. 
 

Bestuursleden OV 

Voorzitter Angelique
Vice-voorzitter Jolanda
Penningmeester Nina
Secretaris Monique
Overige leden Karin
   
Contactpersoon Team Joyce
Inès

Opmerkingen, suggesties, vragen e.d. aan de oudervereniging kunt u kwijt door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door een e-mail te sturen naar: ov.maria@jl.nu.

Correspondentie van de Oudervereniging vindt u onder het betreffende tabblad in de Parro-app.

AVG

Ook de oudervereniging voldoet aan de Algemente Verordening Gegevensbescherming.
De details kunt u lezen in de Privacystatement OV.
 

Vergaderdata 2019/2020

4 september
14 oktober algemene ledenvergadering
20 november
27 november
15 januari 2020
26 februari
25 maart
13 mei
10 juni