Oudervereniging


Bij inschrijving van uw kind op de Mariaschool bent u automatisch lid geworden van de oudervereniging.
Deze wordt vertegenwoordigd door een groep actieve ouders die de school helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten tijdens het schooljaar.
Door het organiseren van deze activiteiten willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.
De oudervereniging organiseert met school:
• De kinderboekenweek
• Sinterklaas
• Kerstmis
• Pasen
• Workshops
• Carnaval
• Afscheid groep 8
• Diverse activiteiten rondom het einde van het schooljaar

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is € 22,50 voor het schooljaar 2021-2022.
U krijgt in november via de Parro een linkje met een betaalverzoek. 
 

Bestuursleden OV 

Voorzitter &  Penningmeester Berend (vader van Rens groep 3)
   
Overige leden Ingmar (moeder van Jula groep 5 & Vive groep 3)
  Izabela (moeder van Austin groep 3)
  Daniëlle (moeder Can groep 3)
   
Contactpersoon Team Joyce
  Inès

Opmerkingen, suggesties, vragen e.d. aan de oudervereniging kunt u kwijt door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door een e-mail te sturen naar: ov.maria@jl.nu.
 

AVG

Ook de oudervereniging voldoet aan de Algemente Verordening Gegevensbescherming.
De details kunt u lezen in de Privacystatement OV.
 

Vergaderdata 2021/2022