Oudervereniging


Bij inschrijving van uw kind op de Mariaschool bent u automatisch lid geworden van de oudervereniging.
Deze wordt vertegenwoordigd door een groep actieve ouders die de school helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten tijdens het schooljaar.
Door het organiseren van deze activiteiten willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.
De oudervereniging organiseert met school:
• De kinderboekenweek
• Sinterklaas
• Kerstmis
• Pasen
• Workshops
• Carnaval
• Afscheid groep 8
• Diverse activiteiten rondom het einde van het schooljaar

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is € 22,50 voor het schooljaar 2018-2019.
De bijdrage wordt bij voorkeur via automatische incasso geind. 
 

Bestuursleden OV 

Voorzitter Bonny
Vice-voorzitter Jolanda
Penningmeester Paola
Secretaris Joyce
Overige leden Monique
  Nina
  Nicole
  Suzanne
Aspirant leden Martha
Mandy
Contactpersoon Team Nelly
Laura

Opmerkingen, suggesties, vragen e.d. aan de oudervereniging kunt u kwijt door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door een e-mail te sturen naar: ov.maria@jl.nu.

Correspondentie van de Ouderverenging vindt u onder het betreffende tabblad in de Parro-app.

AVG

Ook de oudervereniging voldoet aan de Algemente Verordening Gegevensbescherming.
De details kunt u lezen in de Privacystatement OV.
 

Vergaderdata 2018/2019

Donderdag 13 september 2018
datum nog niet bekend: Algemene Ledenvergadering
Donderdag 18 oktober 2018
Donderdag 22 november 2018
Donderdag 10 januari 2019
Donderdag 28 februari 2019
Donderdag 11 april 2019
Donderdag 23 mei 2019
Donderdag 20 juni 2019