Medezeggenschapsraad


Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit personeelsleden en ouders.
Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
 
Femme Verberk
leerkracht groep 5
Muriël Gazenbeek
leerkracht groep 3
Martin Hofman
vader Lisa, groep 6

De medezeggenschapsraad is er ter vertegenwoordiging van de ouders en heeft instemmingsrecht op onder andere de onderwijskundige doelen van de school. Ook heeft de MR een adviserende rol.

Na iedere vergadering zal er een stukje op de website worden geplaatst met de punten die besproken zijn. De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt de ouders in het gesprek met de directeur. Als u vragen heeft die van belang kunnen zijn, dan kunt u contact opnemen met de oudergeleding van de MR: mr.maria@jl.nu
 
Vergaderdata voor dit jaar:
8 november 2016
7 februari 2017
18 april 2017
13 juni 2017