Medezeggenschapsraad


Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.
Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
Femme Verberk
leerkracht groep 5
Muriël Gazenbeek
leerkracht groep 3
Martin Hofman
vader Lisa, groep 6

De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het team en heeft instemmingsrecht op onder andere de onderwijskundige doelen van de school. Ook heeft de MR een adviserende rol.

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt de ouders in het gesprek met de directeur. Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de oudergeleding van de MR: mr.maria@jl.nu
 
Vergaderdata voor dit schooljaar:
23-11-17
25-01-18
22-03-18
24-05-18