Medezeggenschapsraad


Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders.
Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:De medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders en het team en heeft instemmingsrecht op onder andere de onderwijskundige doelen van de school. Ook heeft de MR een adviserende rol.

De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt de ouders in het gesprek met de directeur.
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de oudergeleding van de MR: mr.maria@jl.nu

Correspondentie van de MR vindt u onder het betreffende tabblad in de Parro-app.
 
Vergaderdata voor de rest van dit schooljaar:
28-2-2019
23-5-2019
20-6-2019