Een verzoek om extra schoolverlof dient uiterlijk 8 weken voor de gewenste periode aangevraagd te worden.
Ondergetekende, zijnde ouder / verzorg(st)er
Verzoekt voor de minderjarige:

(*) Deze velden zijn verplicht!