Het team van leerkrachten heeft voor schooljaar 18-19 bovenstaande jaardoelen geformuleerd.
Wij volgen scholing op een aantal onderdelen en hebben werkgroepen voor andere.
Via de parro-app houden wij de ouders op de hoogte van de voortgang van deze beleidsvoornemens.
Mariaschool, de school waar kinderen én leerkrachten groeien!