Leerlingenraad
juf Marjon

 
18-03-2018  20:26

Notulen leerlingenraad Mariaschool

Donderdag 1 februari 2018

voorzitter: Juf Marjon & Jazz

notulist: Rodas

 

Welkom juf Marjon

Juf Marjon heet iedereen welkom bij deze vergadering .

Notulen 30 november 2017

De notulen worden goedgekeurd

Schoolplein

De fietsenrekken worden een keer verplaatst, als de weg opnieuw ingedeeld gaat worden.

De varkensruggen worden als het weer mooier weer wordt- ongeveer in maart- geschilderd.

Verder gaan we goed kijken of de kinderen zich aan de speelgoedregels houden ( niet gooien, bakken laten staan). We mogen doeltjes bestellen ( inmiddels al gedaan) en we mogen zoeken naar bankjes.

Pennenbak/acties

De pennenbak moet iedere vrijdag geleegd worden (Jazz & Holly)

We hebben ook de camera binnen gekregen die we hebben verdiend met de Wecycle actie. Ook hebben we een Wecycle Rycycle Certificaat gekregen met 2 gouden sterren als bewijs dat we meer dan 100 apparaten hebben opgehaald.

Ideeënlijsten

Aan de ideeënlijst zijn we niet aan toe gekomen.

 

Website

De komende weken schrijven we een stukje voor de website.

Wat verder ter tafel komt

Groep 8 heeft een debat gevoerd op het Gemeentehuis van Zandvoort en we hebben 2000 euro gewonnen om een keer een bijzondere sport te gaan uitvoeren> Quinn gaat opzoeken hoe dat verder  gaat. Het gaat in ieder geval voor de zomervakantie van 2018 geberen

Volgende vergadering

Donderdag 15 maart 2018

Update deze vergadering : Donderdag 8 februari   

Wat we besproken hebben op 8 februari  2018 in de leerlingenraad

 

We hadden het erover dat je heel voorzichtig moet zijn met speelgoed van school. Er wordt niet goed omgegaan met het buitenspeelgoed. Er  wordt vaak mee gegooid en kinderen schoppen tegen de stapstenen en stapbollen. In de  wc hebben we ook een probleem met de zeep, want ze zijn vaak op of de zeep komt er niet uit of er komt zeep uit die er nog niet uit moet komen.

We mogen gaan uitzoeken welke bankjes er op de speelplaats komen.

De varkensruggen worden mooi geschilderd als het weer lente wordt door de leerlingenraad.

De camera die we zouden krijgen is binnen en daar gaan we leuken foto´s mee maken.

 

Van Fabian en Quinn

 

Wetenswaardigheden

 
 • Er wordt nog steeds niet goed met het speelgoed omgegaan

 • Wij zijn een keer langs alle groepen gegaan en we hebben gezegd dat de opruimbakken bij de deur blijven staan en dat er niet mee moet worden gespeeld maar dat heeft nog niet opgeleverd wat we hoopten. want ze blijven er toch mee spelen.

 • Het zou fijn zijn als alle juffen en meesters die het zien er ook iets van zeggen.

 • We hebben een camera gekregen door de wecycle recycle actie en we hebben ook nog een certificaat erbij gekregen met 2 sterren erop omdat we heel veel apparaten hebben opgehaald

 • We gaan voor bankjes kijken

 • We gaan de varkensruggen schilderen als het weer mooi weer wordt.

 • We mogen ook inklapbare doeltjes kopen en ze moeten inklapbaar zijn want dat moet van de brandweer

 • We hebben veel goede ideeën op de ideeënlijst, maar ze zijn niet altijd uitvoerbaar.

 • Elke vrijdag worden de pennenbakken geleegd

 

Dit waren de wetenswaardigheden voor deze keer volgende keer weer nieuwe weetjes door Larissa en Holly

04-02-2018  08:59

notulen   leerlingenraad Mariaschool

Donderdag 30 november 2017

voorzitter: Juf Marjon & Jazz

notulist: Rodas

 

Welkom juf Marjon & Jazz

Jazz heet iedereen van harte welkom.

Notulen 14 oktober 2017

De notulen worden goedgekeurd.

Schoolplein

Het schiet nog niet op met de afspraken van het speelplein. Wordt wel aan gewerkt.

De kratten met buitenspeelspullen zijn om op te bergen en niet om mee te spelen. Ze blijven dan ook naast de deur staan van het hok.

Spullen LEG je terug en GOOI je niet terug.

Gebruik de spullen waarvoor ze bedoeld zijn.

Groep 5 & 6 ruimen de spullen op na het buitenspelen maar de bakken blijven wel buiten staan.

Groep 7 & 8 kunnen ze wel gebruiken als ze dat willen.

Spreek elkaar aan als je ziet dat kinderen er niet volgens de afspraak mee om gaan !

Wie weet waar de parachute ligt ?

 

Pennenbak/acties

Holly en Jazz legen elke week de pennenbak in een verzameldoos die in de nis bij juf Marjon staat en iedereen  vraagt of kinderen  thuis lege pennen hebben en willen meenemen.

We hebben 106 apparaten opgehaald met de We-Cycle actie. De dozen zijn al opgehaald en eind januari krijgen we onze beloning: een digitale camera.

Ideeënlijsten

We bespreken samen de ideeën lijsten uit de diverse groepen en beoordelen welke ideeën uitvoerbaar zijn en welke niet of nog niet. Dit wordt teruggekoppeld naar de groepen.

Naar het leuke idee van Rayan uit groep 4 gaan we een wedstrijd uitschrijven om een mascotte te ontwerpen voor de Mariaschool.

Website

Donderdag 7 december gaan:

Quinn & Fabian een stukje schrijven over de vergadering

schrijven Holly & Larissa over wetenswaardigheden

en Distel & Hidde over de ideeënlijst

juf Marjon en Jazz de agenda opstellen voor de volgende vergadering en de regels voor de chroombooks

Wat verder ter tafel komt

de chroombooks en de koptelefoons worden niet goed gebruikt

Jazz & Juf Marjon maken een lijstje met hoe iedereen er mee om te gaan en gaan daarmee de klassen rond

Volgende vergadering

donderdag 1 februari 2018

Update: Donderdag 7 December  Wat we besproken hebben op 30 november 2017 in de leerlingenraad.

We hadden het erover dat we met alles van school voorzichtig moeten zijn. Er zijn veel dingen zoek of kapot.

Want niemand heeft namelijk een geldboompje op zijn rug. Was het maar waar!

Voor de chromebooks wordt een lijst gemaakt hoe ze gebruikt moeten worden. Jazz en juf Marjon gaan de klassen rond om dat te vertellen.

De varkensruggen worden mooi geschilderd. Wanneer weten we nog niet dat, ligt aan het weer.

Er is goed nieuws want we hebben genoeg digitale apparaten opgehaald, we verwachten eind januari  een mooie camera.

 

Van Fabian en Quinn.


We hebben de ideeën lijsten besproken met de leerlingenraad.

Rayan uit groep 4 had een leuk idee: een mascotte bedenken voor de school. We gaan een wedstrijd uitschrijven om een mascotte te ontwerpen voor de Mariaschool. Deze mascotte nemen we bijvoorbeeld mee naar een toernooi of een sportdag.

Over de pennenbakken hebben we afgesproken dat we deze elke vrijdag gaan legen om te voorkomen dat de kinderen er geen pennen meer uitpakken. want dat vinden we niet leuk..

Distel en Hidde

    

Wist u datjes 30 november 2017

 

Wist je dat   

 • de chromebooks  niet goed worden gebruikt?

 • er niet goed met het speelgoed wordt omgegaan?

 • de pennenbakken  iedere week geleegd op vrijdag gaan woren?

 • spullen kapot gaan als je er mee gooit?

 • we een wedstrijd gaan uitschrijven om een mascotte te ontwerpen voor de Mariaschool?

 • dit een idee is van Rayan uit groep 4?

 • we  samen de ideeënlijst bespreken in de raad en dan in de klas vertellen wat wel en wat niet kan

 • we volgende keer  weer nieuwe wist u datjes hebben?

 • Dit gemaakt is door Holly & Larissa?

05-11-2017  19:36

Wij zijn de leerlingenraad 2017-2018!

Afbeeldingsresultaat voor smiley gifLeerlingenraad ideeënlijst

Een ideeënlijst is een lijst waar kinderen hun ideeën kunnen opschrijven. Daar gaan we in de leerlingenraad over praten. Het mag bijvoorbeeld niet te duur zijn en het moet kunnen.
We gaan de ideeënlijsten ophalen bij de groepen vóór de vergadering. Uit die lijst halen wij de beste ideeën.
De ideeën zijn voor op het schoolplein of voor in de klas of school.
Dus heb je leuke ideeën, schrijf ze dan op! zijn er nog vragen?
Groetjes Hidde en Distel!!!
 

Leerlingenraad 14 oktober 2017
 
14 oktober was de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar.
We vertelden onze naam.En we vertelden wat we wilden bereiken.
We gingen kijken wat verbeterd moest worden.
We hebben de taken verdeeld en besproken dat we het niet over één  iemand hebben.
Juf Marjon heeft een wissellijst met al onze foto’s gemaakt en deze komt bij de trap te hangen. Zo kan iedereen zien wie er in de leerlingenraad zit.
 
Na elke vergadering spreken we een week later af om de acties verder uit te werken:
nieuwe agenda maken, stukjes voor de website schrijven of wat verder nodig is
 
Quinn & Fabian

 
Wetenswaardighedenleerlingenraad 19 oktober
Wisten jullie dat:
 • Fabian en Quin  zorgen voor de website, zij zeggen waar we het over hebben gehad in de vergadering
 • Fabian en Kai de klassen rond geweest zijn om te vertellen over het doel van de kleine elektrische dingen die geld opleveren?
 • Holly en Jazz de pennenbakken checken ?
 • Holly en Larissa op de website de wetenswaardigheden schrijven  op wat we van plan zijn en wat er gedaan is?
 • Distel en Hidde de ideeën lijsten ophalen ?
 • Larissa en Rodas de klassen rond gaan met wat speelgoed en ze gaan vertellen dat ze er voorzichtig mee moeten doen want wij hebben geen geldboompje op ons rug groeien ?
 • Rodas de notulist is bij de vergaderingen ?
 • Alle kinderen vertellen in de klas waar ze mee bezig zijn ?
 • we heel veel kinderen hebben die hele goede ideeën hebben?
 • er  ideeënlijsten in de klas komen te hangen ?
 • er  4 kinderen per groep komen die elke keer aan het einde van de dag de chroombooks gaan opruimen en de koptelefoons ?
 • we de zandbakrand en de varkensruggen gaan schilderen? (als het plein droog is..)
 • er  in de herfstvakantie nieuwe bomen in de plantenbakken geplant zijn?
 • er  groen KOMT  in de plantenbakken bij de bomen?
 • er doeltjes KOMEN, maar wel zonder net en de doeltjes kunnen ook naar beneden?
 • we de volgende keer weer met nieuwe ditjes en datjes komen ?
Holly & Larissa