Wetenschap en techniek


Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen levend en doet een sterk beroep op de 21e eeuwse vaardigheden. W&T draagt bij aan talentontwikkeling en maakt kinderen nieuwsgierig, onderzoekend en creatief. 
Daarbij versterkt het hun probleemoplossende vermogen (
www.techniektalent.nu).
Spelenderwijs ontwikkelen ze juist die vaardigheden waar onze tijd van technologische ontwikkelingen om vraagt:

Leren omgaan met concrete materialen en technieken (stroomkringen, constructie met hout, papier en steen) en met digitale technieken zoals programmeren en robotica.
We gaan uit van de interesse en nieuwsgierigheid van de leerlingen.
We integreren wetenschap en techniek in de atelier-middagen voor groep 5-8 en in de lessen voor groep 1-4.

Door samenwerking met 2 andere scholen van de Stichting Jongleren hebben we veel materialen kunnen aanschaffen en vergroten we onze kennis.