Meerbegaafde leerlingenOok kinderen die opvallen vanwege hun goede prestaties, leersnelheid en werkhouding hebben soms extra zorg nodig. Voor deze kinderen hebben wij de Plusgroep. De leerkracht die de plusgroep leidt is opgeleid tot talentbegeleider en gaat uit van de theorie van meervoudige intelligentie. 


Andere leerdoelen

Voor de 15 -20% slimste leerlingen van de school op de basisschool is de reguliere lesstof (kennis) vaak erg gemakkelijk. Daardoor hebben ze vaak niet leren leren. Belangrijke leerdoelen betreffen het ontwikkelen van adequate leer- en werkstrategieën.
Hoogbegaafde leerlingen moeten vaardigheden leren, zoals: je eigen werk plannen, jezelf grondig verdiepen in iets, iets organiseren, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen over procesvoortgang, analyseren, evalueren, creëren, overwinnen van faalangst, ontwerpen, maken en testen, etc.
Een van de dingen die wij hierbij inzetten zijn de "Pittige Plustorens".Hogere orde denkniveaus

Waar het reguliere lesprogramma in de klas met name de drie lagere orde denkniveaus aanspreekt, richten de projecten van de Pittige Plus Torens zich juist op de hogere orde denkniveaus van de meer- en hoogbegaafde leerlingen: analyseren, evalueren en creëren.