Schooltijden


  Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
ma-di-do
woensdag
vrijdag
8.30 -14.45 uur
8.30 -12.15 uur
8.30 -11.45 uur
8.30 -14.45 uur 
8.30 -12.15 uur
8.30 -14.45 uur

Pauzetijden

Groep 3/4 9.55 uur
Groep 5/6 10.10 uur
Groep 7/8 10.25 uur
Groep 1/2 10.45 uur 

Vóór de pauze wordt het pauzehapje en –drankje genuttigd. 
Let op: op woensdag is het GRUITdag!
 

Overblijf

Groep Lunch Overblijf
Gr. 1-2 11:30-11:50 uur 11:55-12:15 uur
Gr. 3-4 11:55-12:15 uur 11:30-11:50 uur
Gr. 5-6 12:15-12:35 uur 12:40-13:00 uur
Gr. 7-8 12:40-13:00 uur 12:15-12:35 uur

Overblijf op vrijdag

Groep   Lunch Overblijf
Gr. 5-6 12:00-12:20 uur 12:25-12:45 uur
Gr. 7-8 12:25-12:45 uur 12:00-12:20 uur

Gymnastiekrooster 

Maandag Donderdag
Groep 5 Groep 7
Groep 6 Groep 8
Groep 3 Groep 4
Onze vakleerkracht geeft gym aan de groepen 3 t/m 8. De lessen worden gegeven in blokuren van 90 minuten. 
Voor alle kinderen zijn gymschoenen verplicht i.v.m. de hygiëne. Het mogen geen schoenen zijn die ook buiten worden gedragen of schoenen met zwarte zolen. Wij vragen u uw kind een gympak of gymbroek met shirt mee te geven. Tijdens de gymles mogen de kinderen geen sieraden dragen. De kinderen met schouderlang haar dragen hun haar in een staartje tijdens de gymles.