De Mariaschool


Een school waar de leerlingen zich thuis voelen!
Een school in hartje Zandvoort:
Wij zijn gehuisvest in "De Blauwe Tram", gebouwd in 2011 midden in het centrum van Zandvoort. Samen met Basisschool Hannie Schaft, kindercentrum Ducky Duck en Bibliotheek Duinrand vormt de Mariaschool een brede school. 
In combinatie met de peuterspeelzaal, voor- en naschoolse opvang van Ducky Duck en goede tussenschoolse opvang bieden wij een flexibel pakket van opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

De Mariaschool is een katholieke school voor basisonderwijs, die voor iedereen open staat.
Als school zien wij het als onze belangrijkste taak de kinderen een goede basis mee te geven voor hun toekomst in de maatschappij. Kernwoorden hierbij zijn normen en waarden, veiligheid, zelfstandigheid, respect en vertrouwen. Wij werken met moderne lesmethodes die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie van onderwijs. . 

Wat maakt de Mariaschool bijzonder?

Wij zijn een katholieke school waar iedereen welkom is;
Onze leerlingen krijgen Engelse les vanaf groep 1;
Ons motto is: elke dag samen een beetje beter;
Wij zijn onderdeel van brede school “De Blauwe Tram”;
Wij besteden veel aandacht aan sociale veiligheid;
Onze leerlingen komen graag naar school!

Wilt u meer weten? Lees dan onze schoolgids of maak een afspraak, u bent van harte welkom!  

Marian Timmermans
directeur