Onze missie en visie


Ons motto: de school waar ieder kind groeit

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen en zijn afgeleid van de werkprincipes van stichting Jong Leren.

-Wij geven leerlingen en collega’s ruimte zichzelf te zijn en van daaruit met respect voor elkaar hun talent  te ontdekken en verder te ontwikkelen.
-Wij dagen leerlingen en collega’s uit door ze te inspireren en te coachen in het verleggen van eigen grenzen.
-Wij leren samen door de organisatie van ons onderwijs af te stemmen op mogelijkheden tot samenwerking tussen leerlingen en teamleden.


Jaardoelen 2020-2021

1. Lesaanbod:
ï‚· Invoeren methode “Taalactief”
ï‚· Leerlijn begrijpend lezen verstevigen.
ï‚· Implementatie wereldoriëntatie methode Blink.
ï‚· Wetenschap en techniek
ï‚· NT-2

2. Communicatie met ouders

3. Ontwikkelen van eigenaarschap op alle niveaus

4. Programma’s sociale vaardigheden

5. Invoering leerlingvolgsysteem “Kijk”.

6. Ontwikkelen leerkrachtvaardigheden