Onze missie en visie


Ons motto: de school waar ieder kind groeit

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen en zijn afgeleid van de werkprincipes van stichting Jong Leren.

  1. Wij geven leerlingen en collega’s ruimte zichzelf te zijn en van daaruit met respect voor elkaar hun talent  te ontdekken en verder te ontwikkelen.

  2. Wij dagen leerlingen en collega’s uit door ze te inspireren en te coachen in het verleggen van eigen grenzen.

  3. Wij leren samen door de organisatie van ons onderwijs af te stemmen op mogelijkheden tot samenwerking tussen leerlingen en teamleden. Er vindt geleidelijk een verschuiving plaats van kennisoverdracht naar kennisconstructie.

Om te bevorderen dat kinderen graag naar school gaan om samen, betrokken en actief te leren is het in onze visie van groot belang om de kinderen tegemoet te komen in de volgende basisbehoeften: 
Relatie: het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan, je mag er zijn, omdat je bent wie je bent.
Competentie:    geloof en plezier in eigen kunnen hebben, zelfvertrouwen.
Autonomie: het gevoel iets te kunnen zonder dat anderen daarbij moeten helpen, zelfstandigheid. 

WETEN + KUNNEN + WILLEN + DOEN = ONTWIKKELEN 

WAT FIJN DAT WE ALLEMAAL VERSCHILLEND ZIJN. 

"Je mag zijn zoals je bent, 
om te worden wie je bent, 
maar nog niet kunt zijn: 
en je mag het worden 
op jouw manier 
en in jouw tijd".