Onze missie en visie


Onze kernwaarden: Wij geven ruimte
                                              Wij dagen uit
                                              Wij leren samen

Missie 
De missie van de Mariaschool is om kinderen op te leiden tot wereldwijze, kritisch denkende wereldburgers, die zelfstandig kunnen functioneren in onze snel veranderende maatschappij. Ons handelen is gericht om een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van ieder kind te bewerkstelligen op ieder vakgebied.  We willen de leerlingen hun eigen talenten laten ontdekken en ze te laten inzetten om zich verder te kunnen ontwikkelen en te groeien. Dit geldt voor alle kinderen; kinderen die moeilijk kunnen leren of kinderen die in bepaalde vakken zwak zijn en in andere sterk en het geldt ook voor de getalenteerde leerlingen. Goed onderwijs is er voor iedereen.

Visie
Op de Mariaschool staat de leerkracht centraal. Dit is onderwijs waarbij de leraar haar professionaliteit optimaal kan ontwikkelen en waarvan de leerlingen optimaal zullen profiteren.

Leren
Op de Mariaschool is er een optimale afstemming tussen het lesaanbod en leerlingenpopulatie. Er heerst een veilig klimaat, waarin de leerlingen met elkaar kunnen samenwerken en kunnen spelen.

Werken
Op de Mariaschool streven we naar een team bestaande uit extended professionals die elkaar aanspreken op professioneel gedrag, samen leren en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend vinden.

Leven 
Op de Mariaschool hebben we een samenwerking met ouders en externe partners; we weten wat we aan elkaar hebben en versterken elkaar waar mogelijk ter ondersteuning van de kinderen op onze school.

Jaardoelen 2021-2022

1. Leren: 2. Werken
3. Leven