Onze missie en visie


Ons motto: de school waar ieder kind groeit

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen en zijn afgeleid van de werkprincipes van stichting Jong Leren.


​​​​​​​Jaardoelen 2018-2019
  1.      Ontwikkelen van eigenaarschap op alle niveaus
  2.      Methode “Onderbouwd” in groep 1-2
  3.      Methode “Taal in Beeld” en “Spelling in beeld” in groep 4-8
  4.      Verder ontwikkelen leerkrachtvaardigheden
  5.      Methode sociale vaardigheden “Kiva”
  6.      Oriëntatie op herinrichting wereldoriëntatie
  7.      3x sport in de week
  8.      Ateliers op de vrijdagmiddag
  9.      Communicatie met ouders
  10.      Leerlingenraad