Oudervereniging


Bij inschrijving van uw kind op de Mariaschool bent u automatisch lid geworden van de oudervereniging.
Deze wordt vertegenwoordigd door een groep actieve ouders die de school helpt bij het organiseren van activiteiten en festiviteiten tijdens het schooljaar.
Door het organiseren van deze activiteiten willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.
De oudervereniging organiseert met school:
• De kinderboekenweek
• Sinterklaas
• Kerstmis
• Pasen
• Workshops
• Carnaval
• Afscheid groep 8
• Diverse activiteiten rondom het einde van het schooljaar

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage is € 30,- voor het schooljaar 2017-2018.
De bijdrage wordt bij voorkeur via automatische incasso geind. 
Klik hier voor het toestemmingsformulier.

Bestuursleden OV 

Voorzitter  Bonny
Vice-voorzitter Danielle
Penningmeester  Paola
Secretaris  Lilian
Overige leden Joyce
  Nina
  Nicole
  Suzanne
Contactpersoon Team Astrid
Laura

Opmerkingen, suggesties, vragen e.d. aan de oudervereniging kunt u kwijt via het postvakje van de vereniging dat in de teamkamer staat, door contact op te nemen met één van de bestuursleden of door een e-mail te sturen naar: ov.maria@jl.nu.
Voor meer informatie kunt u het jaarplan van 2017-2018 hier bekijken. 

Vergaderdata 2018/2019

Donderdag 13 september 2018
datum nog niet bekend: Algemene Ledenvergadering
Donderdag 18 oktober 2018
Donderdag 22 november 2018
Donderdag 10 januari 2019
Donderdag 28 februari 2019
Donderdag 11 april 2019
Donderdag 23 mei 2019
Donderdag 20 juni 2019

Notulen

Notulen Algemene Leden Vergadering 24 november 2016

Afsluiting 2016-2017
Als u op deze link  klikt, kunt u het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017 bekijken.