Mad Science Show
Dinsdag 14 januari 2020 kregen de kinderen van groep 3 t/m 8 een spectaculaire science show: Zo konden de kinderen met eigen ogen zien hoe leuk wetenschap en techniek is! Balletje balletje met een pamper? Een raket afschieten? Een vulkaanuitbarsting? Reuze spannend allemaal! Dit alles in het kader van ons speerpunt wetenschap en techniek dit schooljaar. Voor belangstellende kinderen wordt na schooltijd een cursus aangeboden. Kijk op www.nederland.madscience.org