Plusklas
Kyra van Ingen

 
11-09-2017  15:42
De plusklas is weer gestart! Het was een eerste gezellige en uitdagende dag.

Plusklas van maandag 11 september
  • Ochtendgroep (groepen 7 en 8)

Inloop
Spelletjes om de hersenen wakker te maken

Startactiviteit
Op het bord staan de getallen 1 t/m 9.  Op hoeveel verschillende manieren kun je vier getallen kiezen waarmee je in totaal 20 maakt als je ze bij elkaar optelt? 

Hoofdactiviteit
Leren leren: Hoe leer je een rij woorden uit je hoofd? Aan de hand van het Oude Griekse alfabet bespreken we verschillende manieren waarop je dat alfabet uit je hoofd zou kunnen leren. Een manier is door middel van een liedje of door de woorden te clusteren.  We oefenen het alfabet op de wijs van vader Jacob.

Eigen project:
De kinderen zijn gestart met de volgende projecten:
-Maak een hoospel
-Maak een muziekorkest voor kleuters
-Ontwerp een nieuw logo/ vaandenl of wapenschild voor de plusklas. 

Huiswerk:
Leer het Griekse alfabet uit je hoofd
 
  • Middaggroep (groepen 4, 5 en 6)

Inloop
Spelletjes om de hersenen wakker te maken

Startactiviteit
Op het bord staan de getallen 1 t/m 9.  Op hoeveel verschillende manieren kun je vier getallen kiezen waarmee je in totaal 20 maakt als je ze bij elkaar optelt? 

Eigen projecten
De kinderen zijn gestart met de volgende projecten:
-Maak een knikkerbaan van papier
-Kristallen maken

Huiswerk:
Geen van de kinderen had alle twaalf sommen gevonden die bij de startoopdracht horen. Het huiswerk is daarom: Zoek de twaalf sommen.